KartoffelNyt nr. 23, 2017

Udgivet d. 26-07-2017

Skimmelsituationen

Tekst: Kasper Kjær Jensen, SAGRO

Den seneste uge har budt på ustadigt og varmere vejr, hvilket har fået infektionstrykket til at stige over hele landet. Vi finder stadig skimmel i en del marker, og det er derfor særligt vigtigt at følge udviklingen i de enkelte marker for at holde angrebet under kontrol.    

Billede 1 Infektionstryk fra skimmelstyring.dk

Som det ses af ovenstående billede fra skimmelstyring.dk, vil der også de næste dage være middel til højt infektionstryk. Vores anbefaling vil, derfor være afhængig af den faktiske situation i marken.

    • I marker uden skimmel anbefaler vi at anvende 100 % dosis dvs. enten 0,5 L/ha Ranman Top eller 0,6 L/ha Revus
    • I marker hvor der findes enkeltstående blade med skimmel anbefaler vi at anvende 100 % dosis dvs. enten 0,5 l/ha Ranman Top eller 0,6 l/ha Revus tilsat 0,25kg/ha Cymbal 45
    • I marker med udbredt angreb af skimmel anbefaler vi at anvende 75 % dosis dvs. 0,4 l/ha Ranman Top eller 0,45 L/ha Revus tilsat 2 l/ha Proxanil.

 

Bladplet

Strategien med at behandle hver 2. uge bør fortsat følges og for de fleste er det nu 2. eller 3. sprøjtning mod bladplet. Det anbefales at anvende enten 0,45 l/ha Revus Top eller 0,4 l/ha Narita sammen med Ranman Top. Der kan alternativt anvendes Amistar/Vendetta, men produkter indeholdende azoxystrobin, der kun bør anvendes én gang. Signum bør gemmes til den/de sidste sprøjtninger.

 

Cikader

Der meldes nu om enkelte fund af cikadenymfer, men generelt finder vi ikke mange cikader i markerne. Selvom det de fleste steder nu er 4 uger siden, at der sidst er behandlet bør man tjekke planterne for cikadenymfer inden man tager beslutningen om at behandle. Det gøres bedst ved at undersøge undersiden af de nederste blade på planten, hvor nymferne ofte sidder. Hvis der ikke er cikader bør behandlingen udsættes. 2. sprøjtning mod cikader er 0,25l/ha Mospilan i de marker, som ikke er bejdset med Prestige.

 

Bladlus i læggekartofler

Smitterisiko for kartoffelvirus Y beregnes ud fra registrering af bladlus fra registreringsnettet 

Ved smitterisikotal over 1 anbefales nedvisning, såfremt acceptabelt knoldudbytte kan opnås.

 

Vanding

Den sidste uge har de fleste steder i landet fået regn. Der er dog tale om store variationer i mængden selv over korte afstande. Der er, derfor meget vigtig at have styr på vandingsregnskabet på markniveau.    

 

Kartoffeldagen

Husk den årlige kartoffeldag torsdag den 3. August i forsøgsmarken på Greenvej 38, 7400 Herning fra 8.30-13.30. Vel mødt.