KartoffelNyt nr. 36, 2017

Udgivet d. 14-12-2017

Tekst: Anette Møller Sørensen

Hvilke stivelsessorter skal jeg vælge til min produktion?

KMC har netop sendt deres bestillingsliste ud til bestilling af sorter til vækståret 2019. Inden man bestiller alle de nye sorter eller bare gør, som man plejer, er der nogle overvejelser man bør gøre sig inden. Det er vigtigere end før at få tænkt igennem og lagt en plan for, hvilke sorter, der passer ind på bedriften. Det skyldes bl.a. at der er kommet rigtig mange nye sorter, som har forskellige egenskaber. Desuden har mange avlere udvidet produktionen med deraf følgende flere leveringsterminer. Følgende overvejelser kan være relevante for de fleste:

 • Få en god sammensætning af sorter, så man er dækket ind i henhold til den forventede leveringstermin. Dvs. en passende mængde af både tidlige, middeltidlige og sildige (lager) sorter.
 • Vurdér nøje de arealer der skal være kartofler i; er det sen, kold eller tung jord bør det være tidlige sorter og sorter, som er hurtig i gang. Ligeledes hvis det er et areal der kan blive vanskelig at færdes på hen i efteråret bør de tidlige sorter placeres her.
 • Høje arealer af en lettere jordtype er ofte lunere lokaliteter og hvor man altid kan færdes. Disse arealer bør anvendes til de sene optagninger for enten direkte levering fra mark eller til lagring.
 • Er det et trængt kartoffelsædskifte, hvor der enten er konstateret eller risiko for nematoder bør man vælge sorter med resistens mod nematoder. Ligeledes hvis man har arealer indenfor brok området skal det være sorter med resistens for brok.
 • Laver man sin egen opformering og man ikke har faciliteter såsom køl til rådighed, rådes det til, kun at opformere robuste sorter, som f.eks. Kuras. Mange af de nye sorter med høj stivelsesprocent er vanskelige at håndtere og opbevare. Derfor bør det overlades til læggekartoffelavlere at producere.
 • Vil man prøve nye sorter, så nøjes med omkring 2 sorter og start op med et mindre areal i første omgang indtil man får erfaring med, hvordan den skal dyrkes og håndteres.
 • Herudover skal man selvfølgelig kigge på udbyttet og i særdeleshed stivelseprocent over en årrække, så man får et indtryk af sortens stabilitet og potentiale.

Nedenstående tabeller giver en oversigt over de sorter, der er en vis mængde af til rådighed af dansk oprindelse. Udbytterne er fra KMC´s sortsforsøg, hvor en sort afprøves i 3 år. Det er ikke nødvendigvis de samme 3 år, der er refereret til og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne tallene direkte.

Brokresistente sorter - race 8/18

Fuld nematoderesistente sorter

Øvrige sorter

Markedet

Her sidst på året ser kartoflerne ud til at holde sig i ro, selvfølgelig er der partier, der har problemer med at holde sig, men taget året i betragtning, er der ikke alarmerende problemer på holdbarheden. Hvilket gør at der ikke sker de store ændringer på spisekartoffelmarkedet.

Heller ikke rundt i Europa er der de store ændringer. Tyskland ligger stadig et godt stykke under sidste års priser, mens priserne i Sverige ligger over priserne fra sidste år.

En endelig opgørelse viser da også, at den samlede avl af konsumkartofler (uden lægge- og stivelseskartofler) i de 5 NEPG lande (Frankrig, Belgien, Storbritannien, Holland og Tyskland) ligger 14,4 % over sidste års avl og højere end de sidste 10 år.

Arrangementer

Nytårskur i SAGRO Planter & Miljø den 3. januar i Aulum Fritidscenter og den 4. januar i Helle Hallen. Begge aftener vil være fra kl. 19.00 – 22.00 og være det samme program. Efter nogle fælles indlæg, er det muligt at vælge imellem 4 spor afhængig af ens interesse.  Ved kartofler vil indlæggene omhandle:

 • Den elektroniske kartoffel - hvad koster stød i udbyttetab?
 • Optimal gødskning af kartoffelmarken – det nyeste om kvælstof, kali, magnesium og fosfor
 • Sprøjteteknik og planteværn i kartoffelmarken
 • Genetablering af marken efter vanskelige optageforhold i 2017

Tilmelding senest den 2. januar kl. 12.00 på 8080 2040. Pris: 195 kr.

Læs mere om arrangementet i Aulum Fritidscenter

Læs mere om arrangementet i Helle Hallen

Tak for i år

Dette er sidste nummer af KartoffelNyt i 2017. Vi vender stærkt tilbage i starten af det nye år. Så hermed  et ønske om en god jul og godt nyt Kartoffel år.