Kartoffelnyt nr. 24, 2017

Udgivet d. 02-08-2017

Skimmel

Tekst: Anette Møller Sørensen, SAGRO

Vejrudsigten lover forsat ustadigt bygevejr med forholdsvis høje temperaturer; dvs. skimmelfavorabelt vejr, og infektionstrykket er derfor også fortsat højt de kommende dage, som det ses af figurerne fra udvalgte målestationer. Det er derfor vigtigt fortsat at holde sprøjteintervallerne på max. 7 dage mellem skimmelsprøjtningerne. Det anbefales at køre med fuld dosis: 0.5 l/ha Ranman Top eller 0,6 l/ha Revus. Er der enkelte blade med skimmel, eller er intervallet blevet trukket, kan man med fordel tilsætte 0,25 kg/ha Cymbal.

 

Bladplet

Niveauet af bladpletangreb er fortsat meget lavt. Det er primært i marker, hvor der er begyndende afmodning, der ses lidt bladplet. De fleste avlere er nu henne ved 2. eller 3. sprøjtning mod bladplet.  Det anbefales at holde fast i den planlagte strategi: At medtage middel med virkning mod bladplet hver 2. uge sammen med skimmelsprøjtningen. Her kan anvendes 0,4 l/ha Narita eller 0,6 l/ha Revus Top eller 0,3 l/ha Amistar. Det anbefales fortsat at gemme Signum til de sidste sprøjtninger, da det er det middel, der har stærkest effekt på bladplet.

Cikader

Der observeres stadig kun ganske få eller ingen cikader i markerne lige nu. Anbefalingen er fortsat at afvente med 2. behandling, med mindre man finder cikader i marken. Erfaringen viser, at der kan være stor forskel fra mark til mark, om der er cikader, så det anbefales at undersøge de enkelte marker. Hvor mange cikader, der skal til for at udløse en sprøjtning, er der ikke noget tal for, da der ikke findes en egentlig skadetærskel. Men hvis der findes cikader i de fleste af de undersøgte marker, bør det udløse en behandling.

 

Kartoffeldag

Der inviteres til Kartoffeldagen torsdag den 3. august 2017 i forsøgsmarken liggende tæt ved adressen Greenvej 38, 7400 Herning. Dagen begynder kl. 8.30 med kaffe/te med boller.

Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres til en spændende dag i forsøgsmarken. Der vil i år blive behandlet emner som ukrudtsbekæmpelse og gødskning. På dagen vil være repræsentanter fra kartoffelmaskinbranchen og sortsfirmaer, ligesom der vil være fremvisning af diverse demoplots med bl.a. betydning af læggekartoffelstørrelse samt valg af ukrudtsstrategi. Dagen forventes afsluttet med frokost kl. 12.30 og officiel afslutning kl. 13.30. Alle er velkomne. Vel mødt.