KartoffelNyt nr. 25, 2017

Udgivet d. 08-08-2017

Skimmelsituationen

Tekst: Jakob Ulstrup, LMO

Der findes stadig mere og mere skimmel, men angrebene er fortsat typisk begrænset til enkelte blade i de marker, hvor der gøres fund. Skimmelen er altså stadig under kontrol langt de fleste steder.

Infektionstrykket er i prognosen (se figurerne nedenfor) fra 20 i det sydlige Jylland op til mellem 40 og 60 i Midt- og Nordjylland. Det forventes altså, at vejret bliver mindst skimmelfavorabelt i syd.

Men vejret har den seneste måneds tid været særdeles omskifteligt, og det er blevet svært at stole på vejrudsigterne. Derfor kan det ikke anbefales, at køre med nedsatte doseringer.

Brug fuld dosis: 0,5 l/ha Ranman Top eller 0,6 l/ha Revus. Hvor der er skimmel i marken, kan 0,25 kg/ha Cymbal tilsættes. I marker med udbredt angreb af skimmel anbefaler vi at anvende 75 % dosis dvs. 0,4 l/ha Ranman Top eller 0,45 L/ha Revus tilsat 2 l/ha Proxanil.

I stivelses- og pulvermarker, hvor kartoflerne skal leveres direkte inden for fjorten dage, er skimmelbekæmpelse ikke nødvendig.

 

 

Bladplet

Omfanget af bladpletangreb er stadig ikke voldsomme. Det tyder på, at strategien virker:

Der medtages et middel med bladplet i hver anden skimmelsprøjtning (14 dages intervaller). Anvend 0,4 l/ha Narita, 0,6 l/ha Revus Top, 0,3 l/ha Amistar eller 0,25 kg/ha Signum.

Det anbefales, at holde fast i den planlagte strategi. Signum anvendes i de sidste to sprøjtninger, da det har den stærkeste effekt overfor bladpletsvampen.

Cikader

Generelt findes der få cikader i kartoffelmarkerne. Dette gælder specielt i marker, hvor der er Prestige-bejdset.

I marker, der ikke er Prestige-bejdset, anbefales det at holde øje med cikader og nymfer. Nogle har udført den anden Mospilan-behandling, mens andre har afventet.

Mospilan SG er systemisk middel, og køres der med en høj dosering på 0,25 kg/ha er der en forventet virkningstid på 3-4 uger.

Derfor anbefales det, at udføre den sidste sprøjtning nu, hvis 1) der findes cikader eller nymfer og 2) der kan opnås et tilfredsstillende udbytte, selv hvis der kommer angreb om 3-4 uger (hvor effekten af Mospilan forventes at være aftaget).

I marker, hvor der er Prestige-bejdset, kan effekten klinge af her sidst på sæsonen. Her skal der holdes et vågent øje med cikaderne, og om nødvendigt efterbehandle med Karate 2,5 WG.

Almindelig pigæble

Tekst: Lars Bødker, SEGES

Almindelig pigæble (Datura stramonium) tilhører natskyggefamilien og ses nu som en invasiv planteart flere steder i kartoffelmarkerne. Planten er giftig og lugter grimt, især hvis stængler og blade knækkes/knuses. Alm. pigæble er enårig, og dens vækst er kraftig og kan give stor udbyttereduktion. Der er ingen effektive kemiske bekæmpelsesmuligheder. Alm. pigæble står nu med de karakteristiske frøholdige æbler med pigge, som bør luges væk hurtigst muligt, inden de smider frøene, da frøene kan overleve i flere år. Alm. pigæble ses for det meste tydeligt, men kan også gemme sig under toppen, hvor der kan gemme sig lave planter med enkelte frøholde pigæbler.