KartoffelNyt nr. 27, 2017

Udgivet d. 23-08-2017

Tekst: Jesper Kjelde, SAGRO

Skimmelsituationen


Endelig viser vejrudsigten nogle sammenhængende tørvejsdage i denne uge, hvilket muliggør at få mere af kornhøsten mejetærsket. Det håber vi inderligt på holder stik. Det muliggør også at kunne forsætte med at forbygge mod kartoffelskimmel og bladplet på melkartofler til lagring og sen levering.

Der er stadigvæk masser at vækstpotentiale i stivelseskartoflerne, trods enkelte marker har tabt lidt farve de sidste uger. Tilvæksten har historisk set vist 6-7 hkg/dag/ha eller ca. 1,6 hkg stivelse/dag/ha i Kuras i marker til prøveopgravningen. Det svarer til over 500 kr./dag/ha.

Marker med store skimmeludfordringer, hvor der fortsat er vækstpotentiale (ca. 4 uger) bør derfor stadigvæk behandles med Proxanil (2 -2,5 l/ha) kombineret med skimmelmidler. Behandlingen efterfølges 4 dage efter med fuld dosis af de almindelige skimmelmidler kombineret med 0,25 kg Cymbal/ha.

Marker med en kontrolleret skimmelsituation og fortsat vækstpotentiale anbefales derfor at fortsætte med fuld dosis af enten Ranmann Top eller Revus, hvis antallet af kørsler tillader dette. Alternativt anbefales Shirlan, Zignal med 0,4 l/ha eller Banjo Forte med 1 l/ha.

Shirlan og Zignal har mindre effekt og er mindre regn faste end både RanmanTop og Revus. Banjo Forte i fuld dosis ligger effektmæssigt på niveau, men til et højere prisniveau.

Skånsom optagning

Om kort tid skal der tages mange kartofler op til lagring. Tidlig optagning af skindfaste kartofler minimerer mekaniske skader, sklerotier af rodfiltsvamp, sølvskurv, black dot, phoma og bakterieråd. Kørslen med optageren og indstillingen af maskinen har stor indflydelse på kartoflernes kvalitet.

Det er især skærene, jordkædens hastighed, ved kartoflernes retningsskifte i maskinen og ved store faldhøjder ved overgange til/fra vogne/containere, der har stor betydning for stød og rifter.

Husk også at planter med sortbensyge smitter. Lav derfor en plan for optagningsrækkefølgen, så ”rene” partier optages først med en ren optager.

Elektronisk kartoffel

Den elektroniske kartoffel kan vise, hvor der er kraftige slag og stød undervejs på kartoflens vej gennem optageren og eventuelle indlagringssystemer. Den kan derfor påvise, hvor skaderne sker, således at fx faldhøjder samt hastigheder på kæder og bånd justeres.

Skader undervejs i høsten øger risikoen for infektioner såsom phoma og fusarium, og hele avlen kan derfor blive besværligt at håndtere og lagre.

SAGRO tilbyder rådgivning omkring skånsom optagning via den elektroniske kartoffel. Kontakt Ib Clemmensen via tlf. 8080 2040.

Forlænget frist til etablering af efterafgrøder

Fristen til at få etableret efterafgrøder er forlænget frem til den 30. august. Det kan betyde, at der kan blive frie arealer til at etablere eller omfordele efterafgrøder i efter lægge-, spise-, eller tidlig leveret stivelseskartofler.

Regler om jordbearbejdning i efteråret

Regler om jordbearbejdning i efteråret på bufferarealer, brokinficerede og kartoffelcystenematode inficerede arealer.

På ovenstående arealer vil det være tilladt at jordbehandle markerne allerede fra den 1. oktober forudsat, at arealerne ikke har krav mht. efterafgrødeforpligtigelser (pligtige, målrettede, MFO mv.). De pågældende arealer fremgår i Tast selv-service Markkort (IMK) under fanen kartofler.