KartoffelNyt nr. 28, 2017

Udgivet d. 30-08-2017

Tekst: Anette Møller Sørensen, SAGRO

Skimmel

Med udsigt til ustadigt vejr med en del nedbør er skimmeltrykket i den kommende periode fortsat højt, og skimmelbekæmpelse i stivelseskartoflerne skal fortsat prioriteres. Der bør dog differentieres mellem marker afhængig af kartoflernes afmodning og tidspunkt for levering. Vi ser en del marker, hvor kartoflerne stadig er meget grønne eller ligefrem i blomstring endnu, men rigtig mange marker er nu på forskellige stadier af afmodning:

Grønne marker i fuld vækst: 0,5 l/ha Ranman eller 0,6 l/ha Revus eller 0,4 l/ha Shirlan/Zignal eller 1 l/ha Banjo Forte. Er der udbredt skimmel i disse marker medtages der 2 l/ha Proxanil .

Afmodnende marker, der skal lagres eller leveres sent: 0,5 l/ha Ranman eller 0,6 l/ha Revus eller 0,4 l/ha Shirlan/Zignal eller 1 l/ha Banjo Forte. Selv om der er meget skimmel i disse marker, vurderes det nu at være slut med at bruge Proxanil.

Afmodnende marker, der skal leveres indenfor 2 -3 uger: Skimmelbekæmpelse er ikke længere aktuel.

2. prøveopgravning af stivelseskartofler

I sidste uge er der foretaget 2. prøveopgravning ved de 3 fabrikker:


Tilvæksten fra 1. til 2. prøveopgravning ligger på 148 hkg/ha kartofler og 35,8 hkg stivelse/ha, hvilket er lidt over de seneste 5 års gennemsnit. Tilvæksten skyldes primært et større knoldudbytte fremfor et højere stivelsesindhold.

Cystenematoder

Dyrker man egen opformering, anbefales det at få taget prøver i disse marker forud, således at opformeringen er i marker fri for cystenematoder. Det er en god ide at tage af et par ekstra marker i tilfælde af, at der er nematoder i den planlagte mark.

Der er indberetningspligt i følge ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder” og ligeledes skal man gennemføre en bekæmpelsesstrategi, som indbefatter et påbud om at dyrke resistente sorter – hvilket man således alligevel ville gøre. Der er ingen sanktioner i forhold til EU-støtte mm.

Hvis man har et areal, hvor der er konstateret cystenematoder, har man lov til allerede fra 1. oktober at jordbehandle, forudsat at arealerne ikke har krav mht. efterafgrøder.

Vanding

De marker, der er i god vækst, og hvor man forventer at væksten gerne skal fortsætte, bør forsat holdes med vand. Med vejrudsigten in mente er der dog grund til at lade den kommende front passere inden der vandes og afvente hvor stor mængde nedbør, der falder de kommende dage.