KartoffelNyt nr. 29, 2017

Udgivet d. 06-09-2017

Tekst: Jannie Rendbæk Sørensen, Agri Nord

 

Forkampagnen er nu slut, og de første leveringer til fabrikkerne starter så småt. Meldingen fra KMC er, at udbytterne ligger middel, mens stivelsesindholdet svinger rigtig meget, men er til den lave side.

Der er generelt stor forskel på graden af afmodning i markerne med stivelseskartofler på nuværende tidspunkt. Mange marker med de helt tidlige sorter, som Energie og Smaragd er ved at være pænt afgroede, hvor imod Kuras stadig står grøn, og mange steder stadig med masser af tilvækst. Kardal viser et mere broget billede, nogle marker er pænt afgroede, og andre marker har stadig vækstpotentiale.

Det er vigtigt, at kartoflerne gror af inden optagning, for at opnå så høj stivelsesprocent som muligt. I den forbindelse er det en god ide at overveje, hvilken rækkefølge kartoflerne tages op i. Har man for eksempel en mark med Kuras, der er hårdt angrebet af skimmel, kan det være en god beslutning, at levere den før en mark med Kardal, der ikke er færdig med at gro. På denne måde opnår man både det bedste udbytte i Kardal, og undgår evt. knoldskimmel i kulen fra Kuras.

Der kan være mange faktorer, som gør sig gældende, men det er især stivelsesprocenten, der skal bestemme hvilke kartofler, der skal leveres tidligt. Har man flere sene sorter på bedriften, kan det være en ide at køre til melfabrikkerne og få lavet en stivelsesprøve, for på den måde at få taget den rigtige beslutning og få mest muligt ud af alle hektarene.

Skimmel

Efter par kolde nætter er der igen et ekstremt højt skimmeltryk over hele Jylland, og det ser ikke mere lovende ud den kommende uge. Vi er dog ved at være så langt henne i vækstsæsonen nu, at formålet med at behandle markerne med melkartofler, ikke længere er at bekæmpe skimmel, men at begrænse yderligere smitte og knoldskimmel. Behandling med Proxanil er derfor ikke længere relevant.


Anbefaling

Der bør differentieres mellem marker afhængig af kartoflernes afmodning og tidspunkt for levering.

Grønne marker i fuld vækst: 0,5 l/ha Ranman Top eller 0,6 l/ha Revus eller 0,4 l/ha Shirlan/Zignal eller 1 l/ha Banjo Forte. Med en prognose for infektionstrykket tæt på 100 % anbefales det at medtage 0,25 kg/ha Cymbal, hvor der er skimmel.

Afmodnende marker, der skal lagres eller leveres sent: 0,37 l/ha Ranman eller 0,45 l/ha Revus eller 0,4 l/ha Shirlan/Zignal eller 1 l/ha Banjo Forte

Afmodnende marker, der skal leveres indenfor 2-3 uger: Skimmelbekæmpelse er ikke længere aktuel.

Optagning af læggekartofler

Det er mange steder ved at være tid at tage egen produktion af læggekartofler op. I den forbindelse vil vi gerne endnu engang gøre opmærksom på vigtigheden af at tage dem skånsomt op.

For at holde en god kvalitet på lægge materialet er det vigtigt, at farten sænkes på optageren, og den indstilles til at være så skånsom så muligt. Lige så vigtigt er det at læggekartoflerne tages op i tørvejr, gerne med en fornuftig temperatur.