KartoffelNyt nr. 30, 2017

Udgivet d. 14-09-2017

Tekst: Anette Møller Sørensen, SAGRO

Skimmel

På trods af et stadig højt infektionstryk ser vi ikke den store udvikling i skimmelangrebene. På nuværende tidspunkt er det kun marker, der fortsat er grønne og i god vækst, og som skal enten leveres sent eller opbevares, hvor vi vurderer, at der kan være tale om forsat skimmelbekæmpelse. Vi anbefaler enten 0,37 l/ha Ranman Top eller 0,4 l/ha Zignal/Shirlan, der begge har effekt på knoldskimmel.

Optagning af stivelseskartofler til direkte levering

Den megen nedbør kan betyde, at man er nødt til at omprioritere rækkefølgen af de marker/kartofler, der skal leveres. Kan man ikke færdes på markerne, kan man evt. skubbe en levering til senere ved at bytte sig frem med anden avler, som har nemmere ved at tage op nu.

Optagning af læggekartofler

Kalenderen siger, at det nu er tidspunktet for at tage læggekartoflerne op, men vejret vil noget andet. Der er faldet meget store mængder nedbør i løbet af den seneste tid med meget store variationer mellem lokaliteterne (50 – 120 mm). Normalen for hele september måned er 73 mm, og på langt de fleste lokaliteter er der faldet mere bare inden for den seneste uge. Heldigvis er der udsigt til tørvejr, og det gælder om at udnytte den tid med tørvejr og solskin, der kommer, til at få taget læggekartoflerne op. Udfordringen kan til gengæld blive, at nattemperaturen falder til 5° C, hvilket gør kartoflerne kolde og derved lettere bliver beskadiget og har sværere ved at sårhele.

I det hele taget skal kartoflerne håndteres meget varsomt, dels pga. vejret, men især de nye meget stivelsesholdige sorter (f.eks. Av-sorterne, Stratos, Novarno, Sarion) skal håndteres nænsomt. Den meget høje stivelsesprocent disse sorter genetisk er betingede med, medfører den ulempe, at de er meget mere følsomme overfor stød, end hvad vi kender fra de ”gamle” sorter. Så har man disse sorter i opformering, er der absolut grund til at have ekstra fokus på skånsom optagning dvs. behersket fremkørselshastighed, rigelig med jord på bundkæden, læsning med lavest mulig faldhøjde (under 30 cm).

I mange læggekartoffelmarker ses der stadig en del grønne planter eller områder, der ikke er ordenligt nedvisnet – typisk i foragre og lign. steder, hvor der har været overlap med gødningen. Det kan anbefales at disse områder tages op og opbevares for sig selv. Der er forsat et stort skimmeltryk, og disse kartofler vil kunne udgøre en risiko for, at resten af partiet bliver inficeret med skimmel/råd, hvis alle kartoflerne bliver håndteret sammen. Dette gælder ligeledes, hvis der er områder i marken, der står under vand og giver anledning til vandsure kartofler, så bør disse områder også enten opbevares for sig – eller måske ligefrem gå med i næste levering til fabrikken.

Efter optagning er det vigtigt, at kartoflerne bliver tørret og ventileret, og især i år efter den megen nedbør og fortsat meget skimmel er der god grund til at have fokus på dette. Her er tørrevogne ideelle, inden kartoflerne kommes i kasser. Alternativet kan være at opbevare kartoflerne i kule inden de kommes i kasser, for at få så meget ventilation som muligt. Skal kartoflerne opbevares i kule, bør der ikke laves en kule med mere end 10 – 15 tdr. pr. løbende meter. Der bør dækkes med halm og plastic med det samme, men det er vigtigt at der fortsat er åben forneden så der sker en god ventilation. Her er det vigtigt, at man holder øje med om halmen bliver våd i toppen af kulen og om nødvendigt skifte det ud. Kartoflerne skal være afbræmmet inden de fyldes i kasser – som min. ca. 4 uger.

Elektronisk kartoffel – tjek om optagningen er skånsom nok

Vi kan igen tilbyde at komme ud på bedriften i forbindelse med optagning og køre den elektroniske kartoffel igennem kartoffeloptageren. Dette giver mulighed for at tjekke om optagningen er skånsom nok, og hvor på kartoflens vej fra mark til lagring at skaden evt. sker. På vejen registrerer den elektroniske kartoffel kraftige slag og stød, der kan skade kartoflen, og på baggrund af den information er det muligt at justere eksempelvis optageren. Kontakt kartoffelrådgiver Ib Clemmensen, SAGRO på 2274 8922, hvis dette har din interesse.

3. prøveopgravning ved stivelsesfabrikkerne

Resultaterne fra 3. prøveopgravning fra fabrikkerne i Karup og Toftlund viser generelt på tværs af sorterne en tendens til lavere stivelsesprocenter, men højere udbytte end i 2016 resulterende i et højere stivelsesudbytte pr. ha. Stivelsesudbytterne i prøveopgravningerne ligger højere i år end gennemsnittet af de seneste års prøveopgravninger, primært pga. et rigtigt højt udbytte i de fleste sorter

Markedet

Tekst Birgitte A. B. Andersen, SAGRO

Danmark

Sommeren 2017 har budt på optimale temperaturer for kartoflerne, men desvære også meget nedbør i den sidste del af sommeren. Det ser ud til at fortsætte i hvert fald i den første del af efteråret, hvilket kan få stor betydning for kvaliteten.

Pakkerierne melder om svingende til fin kvalitet indtil nu, men afventer nu den sidste uges nedbørs på indvirkningen på kvaliteten. Dette kan få betydning for prisen. Indtil nu ligner priserne til butikkerne meget sidste års priser.

Stivelsesavlen tegner indtil nu fornuftigt, men også her er man under pres fra den megen nedbør. Prøveopgravningerne, og de meldinger vi hører fra avlerne, ser ud til fornuftige stivelsesudbytter.

Europa

Rundt i Europa bliver der hovedsageligt kørt på kontraktavl, hvilket er med til at presse priserne på det frie marked, hvor der lige nu er store mængder. Dermed skal kvaliteten være høj, for at kunne holde fornuftige priser. I forlængelse heraf kommer der meldinger fra Storbritannien om problemer med skurv, som følge af ustadigt vejr. Priserne på det frie marked vil i den næste tid være meget afhængig af vejret, især hvis den megen regn flere steder rundt i Europa forsætter og lagerkvaliteten dermed forringes.

Forbruget af spisekartofler (friske, frosne og forarbejdede produkter) er stigende i Spanien sammenlignet med sidste år. Meldingerne fra Tjekkiet lyder på et stabilt forbrug, mens der i Tyskland er et svagt faldende forbrug sammen med ændrede indkøbsvaner.

I Hviderusland er der meldinger om øget kartoffelproduktion i år, hvilket kan være med til at presse prisen på eksporten til Østeuropa, samtidig med at kvalitetskravene stiger.

I Tyskland er der for første gang i mange år et øget areal med stivelseskartofler. Man forventer at komme op på samme stivelsesproduktion som 2014.

Figuren viser FAO’s fødevare pris indeks gennem de sidste 4 år. Som det ses, er indekset faldet fra juli til august, men stadig over både indekset fra 2015 og 2016.