KartoffelNyt nr. 22, 2017

Udgivet d. 19-07-2017

Skimmelsituationen

Tekst: Jannie Rendbæk Sørensen, Agri Nord

Der er i den forgangne uge ikke sket meget på skimmelfronten ude i markerne. Generelt er indtrykket, at der kan findes skimmel i en del marker, enten få blade eller lidt mere udbredte angreb. Heldigvis ser vi også mange marker uden skimmel. I de marker, hvor der findes skimmel, er det under kontrol, og der er ikke set nogen alvorlig spredning de sidste par uger. Vi har indtil nu været godt hjulpet af vejret og det lave smittetryk. Det ser dog ud til at ændre sig i den kommende uge.

Som det ses på ovenstående grafer fra Skimmelstyring, har vi i en længere periode haft lavt til moderat skimmeltryk. Det ser dog ud til at stige i den kommende periode. Især i Nordjylland og Sønderjylland forventes der et infektionstryk på op imod 60.

Derfor bliver anbefalingen i den kommende uge afhængig af lokalitet; 75 – 100 % dosis af enten Ranman Top eller Revus. Det vil sige 0,375 – 0,5 l/ha Ranman Top eller 0,45 – 0,6 l/ha Revus.

75 % dosis anvendes i marker, hvor der endnu ikke er fundet skimmel. I marker med ældre angreb anvendes 100 % dosis. Er der fundet nyere angreb i marken på enkelte blade, kan der med fordel tilsættes 0,25 l/ha Cymbal.

De fleste marker står nu i fuld blomst eller er tæt på, og topvæksten er dermed aftagende. Vi anbefaler derfor at holde de 7 dages intervaller og ser ingen grund til at køre oftere.

I tilfælde af, at der konstateres udbredt skimmel i marken, anvendes 2 l/ha Proxanil + 0,5 Ranman Top eller 0,6 Revus, efterfulgt af 0,25 kg/ha Cymbal + 0,6 l/ha Revus eller 0,5 l/ha Ranman Top få dage efter Proxanil-behandlingen. Herefter følges strategien med en ugentlig behandling mod skimmel.

Vær opmærksom på at Ranman Top maks. må bruges 6 gange i alt og maks. 3 gange i træk. Revus må anvendes 6 gange pr. sæson eller må maks. udgøre 50 % af skimmelsprøjtningerne i sæsonen.

Bladplet

Vi er nu så langt henne på sæsonen, at bladplet kan findes i de fleste læggekartoffelmarker, og andre marker der har fået tildelt begrænsede mængder kvælstof.

Det er vigtigt fortsat at følge programmet for bekæmpelse af bladplet. Der køres med 14 dages intervaller med midlerne Revus Top/Narita, Amistar, Signum WG eller Vendetta.

De fleste vil i kommende uge skulle lave 2. eller 3. behandling mod bladplet. Der bør skiftes mellem de tilgængelige midler for at nedsætte risikoen for resistensdannelse mest muligt.

Amistar/Vendetta har ud over effekten på bladplet også god effekt på skimmel, men da der er begyndende resistens af Amistar overfor bladplet, bør disse midler kun anvendes én gang i sæsonen.

Billede 1 Bladplet (Altanaria) kan nu findes i de fleste kartoffelmarker, der har fået tildelt moderat gødningsmængde.

Cikader

Det er nu ved at være 3 - 4 uger siden de fleste sprøjtede kartoflerne med Mospilan første gang, og det er dermed tid at overveje 2. behandling. Vi ser dog meget få cikader i markerne. Derfor anbefaler vi at se markerne godt efter og kan der ikke findes cikadenymfer kan 2. behandling udskydes og måske helt udelades.  

Skal der fortages behandling mod cikader er doseringen 0,25 kg/ha. Mange kørte ved første behandling med 0,15 l/ha. Ved at øge doseringen af Mospilan til 0,25 kg/ha ved 2. sprøjtning sikrer vi langtidseffekten.

Billede 2 Cikadenymfer. Typisk finder man det største antal nymfer på de nederste grønne blade. Nymferne sidder på undersiden af småbladene og ofte helt inde ved midtnerven. Vender man bladet søger nymferne straks om mod skyggesiden af bladene.

Læggekartofler

Der er stor knoldtilvækst i markerne på nuværende tidspunkt. Det er derfor vigtigt at holde godt øje med størrelsen på kartofler, der skal bruges til læggekartofler næste år. Se evt. Kartoffelnyt nr. 21

Status på Spotligt Plus

Ansøgning om dispensation til Spotlight Plus imødekommes ikke

Miljøstyrelsen har mundtligt meddelt d. 12/7, at man ikke er indstillet på at give dispensation til Spotlight Plus til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i 2017.

Den manglende dispensation betyder, at avlere af kartofler til læggekartofler må anvende andre tilgængelige metoder til vækststandsning og nedvisning, herunder mekanisk aftopning og brug af Reglone. Der er iværksat forsøgsarbejde til undersøgelse af alternative muligheder for nedvisning, men dette er en mere fremadrettet indsats, som ikke hjælper avlerne i år.