KartoffelNyt nr. 13, 2022

Udgivet d. 20-06-2022

Tekst: Birgitte A. B. Andersen

Aktuelt fra marken

Der kom fredag i sidste uge, de første officielle indrapporteringer af skimmel i Danmark, der er fundet skimmel i Nordjylland og Sønderjylland, fundende er gjort i stivelseskartofler. Dette kommer efter en periode med varierende mængder af nedbør og varierende temperaturer.

Der sker rigtig meget i kartoffelmarkerne lige nu, så det er vigtigt at holde et vågent øje markerne.

Kartoffelskimmel

Der var mange steder i landet et højt infektionstryk omkring den første weekend i juni, og det er smitte derfra vi ser skimmelfundene nu. Se figur1, hvor der ses infektionstrykket for Sunds, der viser et infektionstryk på over 60. Vi er nu i en periode med meget lavt infektionstryk, dette kan dog hurtigt ændre sig, sammen med vejrudsigten ændre sig.

Figur 1 Infektionstrykket for Sunds siden d. 1. maj

Figur 2 viser infektionstrykket nu og de næste dage, hvor det meste af landet har lav risiko. Kun et bælte fra Syd-/Midtjylland ind over Fyn, sydlige Sjælland, Lolland og Falster har et middel infektionstryk.

Hovedparten af kartoffelmarkerne er nu så langt fremme, at de skal beskytte mod skimmel med ½ - ¾ dosis dvs.

0,3 L/ha – 0,45 L/ha Revus eller 0,25 L/ha – 0, 375 L/ha Ranman Top

Husk at skifte mellem Revus og Ranman Top, så I undgår problemer i sprøjtejournalen i forhold til afstand mellem sprøjtninger med samme middel.

Figur 2  Infektionstryk i Danmark

Cikader

Der er stadig en stor flyvning af cikader, og der blev således igen i uge 24 optalt mange cikader på limpladerne rundt i landet. I kartoffelmarkerne er der også en livlig aktivitet, når man er en tur i markerne.

Er der ikke sprøjtet med 0,15 kg/ha Mospilan i sidste uge, er det vigtigt at få sprøjtet i denne uge.

Vanding

Nedbøren er faldet uens rundt i landet, og med en vejrudsigt der ændrer sig fra gang til gang og fra udbyder til udbyder, er det vigtigt at få gravet i kartoffelmarkerne for at følge forbruget. Fælles for kartoffelmarkerne er dog, at de fleste skal startes op med vanding i denne uge, hvis ikke man allerede er i gang. Kartofler har et stort forbrug netop nu, hvor der er stor topvækst, der afsættes knolde og for flere markers vedkommende er knoldfyldningen ligeledes startet.

Det er derfor vigtigt, at kartofler ikke mangler vand.