KartoffelNyt nr. 14, 2022

Udgivet d. 27-06-2022

Tekst: Brian Kure Hansen

Aktuelt fra marken

Kartoflerne vokser rigtig godt nu og mange marker er i begyndende blomstring. I nogen marker ses stadig uens vækst og man kan se forskel i vækststadierne mellem planterne i marken.

Kartoffelskimmel

Mange marker er i sidste uge behandlet med en halv eller trekvartdosis Revus eller Ranman Top. Det varme vejr i weekenden har øget risikoen for skimmel og vi anbefaler derfor at øge dosis for næste sprøjtning, så den kommer til at ligge på ca. 75 - 100% af normal dosis i de fleste marker.

Det nye middel Zorvec Enicade anbefaler vi at bruge på et tidspunkt, hvor risikoen for smitte er størst. Juli måned er oftest der, vi har den største smitterisiko og her vil det være et godt tidspunkt for anvendelse af Zorvec Enicade. Midlet må max bruges to gange i sæsonen og giver beskyttelse i op til 10 dage. Det sælges i en sampak med Azuleo for at minimere risikoen for resistens. (Azuleo er en kopi at Ranman Top).

Anbefalingen i denne uge er:

0,45 - 0,6 l/ha Revus eller 0,375 - 0,5 l/ha Ranman Top

alternativt:

0,15 l/ha Zorvec Enicade + 0,3 l/ha Azuleo

 

Figur 1 Infektionstrykket for Brønderslev siden 1. juni 2022.

Figur 2 Infektionstrykket for Karup siden 1. juni 2022.

Figur 3 Infektionstrykket for Børkop siden 1. juni 2022.

Hold øje med sortbensyge i læggekartofler

Sortbensyge er en bakteriesygdom. Sygdommen ses som hele kartoffelplanter, der standser i væksten, ofte i juni måned og ødelægges af rådangreb på stængler, rødder og moderkartoffel, inden at de ny kartofler når at blive ret store.

Som udgangspunkt bør egen opformering af læggekartofler være fri for sortbensyge, eller med en tolerance på maksimalt samme niveau, som tolerancen for indkøbte læggekartofler. Se derfor dine marker igennem nu, så du ved om der er et problem.

Virus i læggekartoflerne

Det er ved at være tid til at få sine læggekartofler kigget efter og fjerne inficerede planter, inden der kommer bladlus og spreder smitten. Derfor skal læggekartoffelmarker luges tidligt og gentagne gange i løbet af sæsonen.

Kartoffelvirus Y og bladrullevirus er de dominerende virussygdomme i læggekartoffelmarken og har stor betydning for de efterfølgende kartoffelgenerationer.

Virus Y

Infektion med virus Y giver symptomer i kartoffeltoppen i form af mosaiksyge, rynkesyge og stregsyge og på knoldene som nekrotiske ringpletter og revner. Da der er flere forskellige linier af virus Y, og sorterne reagerer forskelligt, kan symptomerne variere meget.

Billede 1 Kartoffelvirus Y giver mosaiksymptomer og reduceret vækst. Foto: Lars Bødker, SEGES.

Bladrullevirus

Symptomer på bladrullevirusangrebne kartoffelplanter kaldes bladrullesyge. Symptomerne ses som mere eller mindre kraftig opadrulning af bladene i længderetningen. Bladene bliver stive og saftspændte pga. et forstyrret stofskifte med ophobning af sukkerstoffer i bladene. Symptomerne er normalt kraftigst på de nederste blade og svagere på de øverste.

Billede 2 Symptomer på bladrullevirus ses ved at de nederste blade er fortykkede og har en kraftig opadrulning. Foto: SEGES.

Dispensation for brug af Reglone til vækststandsning af lagerkartofler

Miljøstyrelsen har givet dispensation til markedsføring og anvendelse af Reglone (reg. nr. 1-288), til nedvisning af lagerkartofler i 2022. Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 22. juni til den 5. oktober 2022, med frist for salg i detailled 12. september 2022. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 22. juni til 19. oktober 2022.

For at kunne købe og bruge midlet i 2022 skal der i lighed med 2021 udfyldes "Bestillingsseddel og Tro og Love erklæring", som skal indsendes til SEGES på reglone2022@seges.dk. Derudover skal der vedlægges dokumentation, som skal følge sprøjtejournaldata og som skal opbevares i 3 år.

KLIK HER for at se "Dispensation til anvendelse af Reglone til nedisning af kartofler til lagring i 2022".
KLIK HER for at downloade "Bestillingsseddel og Tro og Love erklæring"
KLIK HER for at downloade "Dokumentation som skal følge sprøjtejournaldata"

Syngenta har oplyst, at Reglone i første omgang vil være tilgængelig i slutningen af uge 26 i en begrænset mængde til dem, som har akut behov for hurtig nedvisning.

Godkendelse af Mizuki på dispensation

Seges har akut indsendt en dispensationsansøgning for Mizuki (tidligere Gozai), da godkendelsen i den nordiske zone, som alle troede var sikker, pludselig blev udfordret af utilstrækkelige data. Det forventes, at Mizuki bliver godkendt først i juli.