KartoffelNyt nr. 4, 2022

Udgivet d. 14-03-2022

Tekst: Mads Bendix, Vestjysk

Aktuelt i marken

Den seneste uges tørvejr med lune dage og kolde nætter har efterhånden sat gang i markarbejdet. Det er vigtigt at huske, at kalenderen endnu kun siger midt i marts, og når der kigges på jordtemperaturen, bærer det også præg af, at det er koldt om natten.

På den baggrund er der ikke nogen hast med at få kartoflerne i jorden, selvom en lang vækstsæson er ønskeligt for at give optimalt udbytte af stivelsesmarkerne. Derfor skal dyrkningssæsonen gerne startes tidlig op. Kartoflerne anbefales lagt første gang, jorden kan støve og vejrudsigten lover varmere vejr. Som udgangspunkt bør jordtemperaturen være 7 °C og opadgående, så kartoflerne får en god vækststart.

Figur 1 Jordtemperatur i Brande

Klargøring af læggekartofler – egen opformering

Da jorden endnu er kold, kan tiden med fordel bruges på klargøring af læggekartofler. Hvis der bruges egen opformering, og der er planer om sortering, kan det med fordel ske på nuværende tidspunkt. Ideelt set skal kartoflerne gerne stå i tre uger efter sortering, så der kan ske sårheling og så kartoflerne kan nå at danne nye spireøjne. Dette giver kartoflerne den bedste start, når de kommer i jorden.

Læggekartoflerne bør klargøres i den rækkefølge de planlægges lagt, blandt andet med øje for sorternes spirevillighed. De mere spirevillige sorter, som fx Stratos, Oleva, Seresta, Folva m.fl. bør fortsat holdes i ro, indtil 10-14 dage før lægningen.

Håndtér grundlæggende læggekartofler så lidt som muligt og så skånsomt som muligt. Hvis en håndtering er nødvendig, så vælg de sunde partier først og brug jævnligt desinficeringsmidler.

Tabel 1 Desinfektionsmidler med dokumenteret effekt over for plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier. Kilde: Landbrugsstyrelsen

Efter håndteringen skal kartoflerne holdes i god ventilation, så der ikke dannes fugt i toppen af partierne.

Billede 1 Foto: Jens Marius Thomsen, SAGRO

Det er vigtigt at tjekke læggekartofler, der er opbevaret i kule. På dage med høj solindstråling og relativt høje dagtemperaturer bliver der ganske varmt i kulerne, og derfor kan det være en fordel af tage plastikken af. Dette sikrer bedre ventilation. Ved udsigt til nattefrost trækkes plastikken på for at undgå kuldeskader.

Indkøbte læggekartofler

Udleveringen af certificerede læggekartofler er efterhånden i gang. Det er derfor vigtigt at kontrollere de modtagne læggekartofler og opbevare dem omhyggeligt frem til lægning.

For at sikre retten til reklamation skal læggekartoflerne kontrolleres inden aflæsning, hvis de er modtaget løst, og indenfor 14 dage hvis de er i storsække. Når først kartoflerne er lagt, og der ses dårlig fremspiring, er det oftest for sent at gøre reklamation. Der skal kontrolleres for råd, fugt, fasthed, beskadigelser, spirer (maksimalt 3 mm), rodfiltsvamp og evt. størrelse. Reklamation skal rettes mod læggekartoffelfirmaet.

Tabel 2 Højeste indhold af skadegørere i en storsæl (1000kg)

Læggekartofler der modtages nu, og som skal lægges i april måned, bør omlæsses i kasser eller opbevares løst med eventuel halmtildækning. Kartoflerne opbevares tørt, køligt og frostfrit (5-8 °C), indtil de skal gøres klar til lægning. Kartoflerne bør ikke opbevares i storsække.

Mistænkelige partier bør undersøges med en spireprøve. Der udtages omkring 20 knolde, som opbevares ved 20 °C. Efter ca. 7 dage bør knoldene have påbegyndt spiring.

Zorvec Enicade godkendt – nyt skimmelmiddel til kartofler

I forrige uge meddelte Miljøstyrelsen sin godkendelse af Zorvec Enicade til brug i 2022-sæsonen. Zorvec Enicade indeholder aktivstoffet oxathiapiprolin, som er et nyt aktivstof i Danmark. Zorvec Enicade kan bruges i op til 10-dages interval og stadigt have god forebyggende effekt. Zorvec Enicade anbefales anvendt forebyggende og giver god beskyttelse af nytilvækst og høj effekt. Zorvec Enicade er regnfast efter maksimalt 20 minutter.

Zorvec Enicade markedsføres i Danmark i en kombinationspakke med Azuleo (Cyazofamid). Cyazofamid er aktivstoffet i Ranman Top. Midlerne anvendes sammen, for at forebygge resistensudvikling. Pakken består af 1 L Zorvec Enicade samt 2 L Azuleo. Anbefalet dosering er 0,15 L/ha Zorvec Enicade + 0,3 L/ha Azuleo. Dermed rækker en kombi-pakke til beskyttelse af 6,7 ha kartofler i 10 dage.

Pakken med Zorvec Enicade + Azuleo er godkendt fra BBCH 59 til BBCH 79 og må anvendes to gange pr. sæson. Prisen på midlet er endnu ukendt.