KartoffelNyt nr. 6, 2022

Udgivet d. 11-04-2022

Tekst: Erik Mikkelsen, SLF

Aktuelt i marken – jordtemperaturen og lægning

De seneste 14 dage er der ikke sket meget med jordtemperaturen. Der er faldet en del nedbør efter en usædvanlig tør marts måned og temperaturen har været tæt på frysepunktet det meste af perioden. Vejrprognosen lover imidlertid lunere vejr, hvilket også kan ses på prognosen for jordtemperaturen. Holder det stik og vejrforholdene i øvrigt tillader markarbejde, vil der for alvor komme gang i kartoffellægningen de kommende uger.

Vores anbefaling er fortsat, at starte lægningen når jordtemperaturen er minimum 6-8 grader. I bearbejdet jord vil temperaturen typisk være 1-2 grader højere end hvad der fremgår af figurerne for jordtemperatur, da disse er målt på græsdækket areal i 10 cm dybde.  I praksis betyder det at der skal lægges kartofler så snart vejr og markforhold tillader det.

Der startes med de mest spirevillige sorter/partier og på de luneste marker. Spiretræge og mere sarte sorter lægges ikke før jordtemperaturen er 10 grader. Her kan et varmestød forud for lægningen fremme spiringen. Varmestød gives ved hurtigt at hæve temperaturen på lageret til 18-20 grader (1-2 dage) hvorefter man lader temperaturen synke stille og roligt.

Hvis der er er så lange spirer at afspiring er nødvendig inden lægning, skal man sørge for at tørre kartoflerne igen og lade dem stå ca. 14 dage ventileret ved 10-14 grader. Alternativt skal de afspires umiddelbart inden lægning, tørres og lægges inden for få dage.

Husk at lægge de yngste generationer samt sunde og indkøbte kartofler til opformering først – husk rengøring og desinfektion af lægger. Liste over godkendte midler kan ses i KartoffelNyt nr 4.  Kartofler af ringere kvalitet skal enten kasseres eller lægges til sidst for at undgå smittespredning.

Billede 1 Jordtemperatur ved Dronninglund 11. april. Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Billede 2 Jordtemperatur ved Vojens 11. april. Kilde: www.landbrugsinfo.dk

IPM skema – husk at indberette

Hvis du har indsendt en sprøjtejournal, SKAL du udfylde et IPM-skema  - fristen var den  31. marts men det kan nås endnu. Planteavlskontoret kan ikke indberette på dine vegne. Er du i tvivl om du har indberettet så tjek virksomhedens e-Boks. Manglende indsendelse vil medføre bøde.

Vejledning til indberetning:

  1. Gå ind på: https://sji.mst.dk/External/Company
  2. Log på med NemID
  3. Fortsæt som Erhverv, hvis du bliver bedt om at vælge
  4. Tryk på udfyld IPM skema, for at komme hen til IPM skemaet.
  5. Rul ned i bunden af siden og tryk på start IPM-skema

KemiTjek

Med kemiTjek app’en kan man lynhurtigt få overblik over om alle kemikalierne i kemirummet er godkendt. Der foregår løbende en revurdering og det kan være svært at følge med i, hvornår et middel evt ikke længere er godkendt. Man downloader app’en og opretter abonnement hos SEGES kundeservice, tlf. 70 15 50 15. Prisen er 449 kr årligt.

Oversigt over plantebeskyttelsesmidler til kartofler 2022

For at give et samlet overblik over hvad der er godkendt af plantebeskyttelsesmidler i kartofler, bringer vi den årlige liste med midler der er markedsført til kartofler. Listen rummer også oplysninger over dosis pr ha, samlet maks. dosis og antal behandlinger pr år. Priserne er som de øvrige oplysninger fra www.middelsdatabasen.dk . Hvad angår priser, så betyder de nuværende markedsforhold, at der kan være væsentlige afvigelser. Der er desværre ikke mange nyheder på listen, tværtimod er der flere midler som er udgået. Dog er skimmelmidlet Zorvec en nyhed.

Vær opmærksom på, at foruden de midler som er nævnt på listen, findes en række parallelprodukter med samme aktivstoffer og som også er godkendt i kartofler. Disse midler kan også ses på www.middeldatabasen.dk . Der kan være mindre forskelle i godkendelsen så husk altid at læse etiketten grundigt.